Disclaimer


Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

 

Gebruik van de website onder het domein 4mijlvanpapendrecht.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de organisatie van de 4 Mijl van Papendrecht* zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisatie van de 4 Mijl van Papendrecht* garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. De organisatie van de 4 Mijl van Papendrecht wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. 

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van de 4 Mijl van Papendrecht staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de organisatie van de 4 Mijl van Papendrecht* niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij de organisatie van de 4 Mijl van Papendrecht*. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie van de 4 Mijl van Papendrecht*. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

De organisatie van de 4 Mijl van Papendrecht* heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is. 

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement te Dordrecht.

 

*De organisatie van de 4 Mijl van Papendrecht is onderdeel van de Stichting Wielercomité Papendrecht.

Hoofdsponsor


Sub-sponsoren


E-mail
E-mail
Facebook
Facebook

Copyright 2017 | 4 Mijl van Papendrecht | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Vraag & AntwoordSitemap |